Lisensadministrasjon

  • Oversikt over når lisenser skal fornyes
  • Innkjøp av nye lisenser og fjerning av lisenser som ikke benyttes
  • Årlig lisensrevisjon i samråd med kunden
  • Opprette nye brukere
  • Overgang til Microsoft Office 365