Backup

  • Vi sørger for forsvarlig sikring av bedriftens verdifulle og kritiske data.

  • Vi hjelper kunder med å gjenopprette tapt data.
  • Vi tar en årlig gjennomgang av større bedrifters kriseplaner.
  • Vi tester deres backupløsning. Når gjorde bedriften din det sist?