Hvilke elementer skal til for at et prosjekt skal lykkes?

Et mål kan gjerne ha verdi

«Vi skal øke produksjonen med 40 % i løpet av 3 måneder» er noe som alle forstår og som er lett å måle. De fleste prosjekter har som mål å resultere i en forbedring, derfor er det viktig å måle effekten av det som blir produsert i prosjektet allerede fra starten av. Fordelen er at det vil bidra til å øke oversikten over prosjektets framgang og verdi. Videre er det viktig å holde tidsrammen til prosjektet, uavhengig av prosjektets omfang og antall deltagere. Igjen er kommunikasjon viktig i alle ledd for å sikre at alle er oppdatert på status og framdrift. Er det nødvendig å hente inn mer personell, som igjen vil medføre endringer i budsjett?

Prosjektleders ansvar

Det er ikke uvanlig at et prosjekt kan få flere elementer underveis, disse må hele tiden vurderes opp mot opprinnelig mål, budsjett og tilgang til de riktige ressursene. Alle disse elementene, og helt sikkert mange flere, er prosjektleders ansvar gjennom hele reisen som et prosjekt gjerne er. Oppgaver skal fordeles til riktig ressurs, eventuelle team skal koordineres og følges opp i tillegg til alle de andre små og store tingene som til sammen utgjør et vellykket prosjekt. I Waveit har vi basert vår prosjektgjennomføring på PRINCE2 rammeverket, alle ansatte har PRINCE2 Foundation sertifisering. De som jobber med prosjektledelse er sertifisert PRINCE2 Practitioner. Les mer om PRINCE2.

Del innlegget:

La oss finne løsningene på deres IT-utfordringer!

Vi tilbyr GRATIS befaring og helsesjekk av ditt IT-system. Kontakt oss for en uforpliktende prat eller et møte.

Behov for akutt hjelp?

Som Waveit-kunde skal du alltid kunne kontakte oss når du trenger bistand. Vårt driftssenter er åpent alle hverdager fra 08:00 – 16:00.