Prosjekt & rådgivning

For Waveit er et godt kundeforhold; kjennskap til bedriftens behov, gode rådgivere, og tidfestet leveranse.

Hva er et IT-prosjekt?

I tilfeller der store endringer skal gjennomføres jobber vi med det som et prosjekt, altså en midlertidig organisasjon med en definert prosjektleder. Dette for å sikre at alt blir levert, til avtalt tid og innenfor gitte kostnadsrammer.

Et prosjekt defineres gjerne med følgende rammebetingelser:

Prosjekter gjennomføres vanligvis som en engangsoppgave. Hvis oppgaven som skal løses kan defineres som en repeterende, rutine eller en «evigvarende» oppgave er det ikke pr definisjon et prosjekt. I Waveit har vi basert vår prosjektgjennomføring på PRINCE2 rammeverket, alle ansatte har PRINCE2 Foundation sertifisering. De som jobber med prosjektledelse er sertifisert PRINCE2 Practitioner.

For Waveit er et godt kundeforhold; kjennskap til bedriftens behov, gode rådgivere, og tidfestet leveranse

Hvordan være en god rådgiver?

I Waveit har vi medmenneskelighet og tillit som våre verdier. Igjennom disse verdiene legges grunnlaget for våre relasjoner, vi setter mennesket i fokus og legger vekt på «hvorfor, hvem og hvordan» i RIS (Roller I Sammenheng) metodikk.
Ved å kartlegge hvordan ulike oppgaver utføres i dag parallelt med et prosessdesign på best mulig gjennomføring, danner vi et grunnlag for hvilke krav som skal dekkes og hvilke systemer som skal anskaffes for å dekke disse kravene. Vi ser at mange bedrifter i dag har blitt solgt et system de prøver å tilpasse sin arbeidsmetodikk til fremfor å ha kjøpt et system basert på utarbeidede krav. Vårt mål er at våre kunder skal ha de riktige verktøyene tilpasset deres ønsker og krav, uavhengig av system.

Det er dine kravspesifikasjoner som bestemmer hvilke systemer og verktøy du bruker, ikke omvendt

Waveit består av konsulenter og rådgivere med lang fartstid innenfor IT og digitalisering. Ved å jobbe med mange ulike prosjekter, både store og små samt kunder i mange ulike bransjer, får vi en allsidig og unik kompetanse.

Vårt fokus på helheten gjør at vi kan gi veiledning og tilføre deg den kompetansen du trenger på din digitale reise. Siden Waveit er et uavhengig selskap trenger vi ikke «pushe» et gitt produkt til deg som kunde, det betyr at vi stiller helt fritt til å finne det riktige verktøyet som passer dine behov og krav. Ofte er vi med i møte med systemleverandører for å kunne gi de riktige rådene eller stille de riktige spørsmålene, en tillit som betyr mye for oss

Kontakt oss

Mer om prosjekt og rådgivning