Elverum Folkehøgskole

Etter flere år med et trådløst nettverk uten tilstrekkelig rekkevidde og kapasitet, valgte rektor Per Egil Andersen ved Elverum Folkehøgskole å ta grep.
I dag føler vi oss trygge på at informasjonen i våre systemer forblir i våre systemer. Vi ser at elevene kommer med stadig større kompetanse på digitale plattformer fra videregående skole, og vi bygger stadig egen kompetanse med god hjelp fra ekspertene i Waveit. Dette er et samarbeid vi ser frem til å ha i mange år.
Per Egil Andersen, Rektor

Økt sikkerhet og kapasitet med totalløsning fra Waveit

Etter flere år med et trådløst nettverk uten tilstrekkelig rekkevidde og kapasitet, valgte rektor Per Egil Andersen ved Elverum Folkehøgskole å ta grep. De hadde frem til dette benyttet seg av kompetanse fra interne krefter, men innså at dagens digitale verden krevde mer.

Folkehøgskolen oppbevarer stadig mer informasjon både om administrative områder, men også informasjon tilhørende elever og ansatte ved skolen digitalt. For å holde denne informasjonen trygg, ønsket Andersen også et større fokus på datasikkerhet i systemene.

Sikret nok rekkevidde til hele skolens område

Det første forsøket på å hente inn ekstern kompetanse på IT og sikkerhet, fungerte ikke optimalt for Andersen. Derfor valgte de å se seg rundt etter en ny partner på dette området. Valget falt på Waveit, som tidlig etablerte seg som en troverdig og kompetent partner.

Selv om skolen hadde et IT-anlegg fra tidligere, var Waveit klar på at det var et behov for større kapasitet og bedre kvalitet for å sikre dataene og brukervennligheten for elever og ansatte i Elverum. 

– Waveit var ikke fornøyd med det systemet som var lagt opp til trådløst nett fra før, sier Andersen med en lett latter. 

Videre forteller han at teamet fra Waveit startet med et forsøk på å gjøre det beste ut av systemet som allerede var på plass. Skolen endte derimot fort opp med et behov for å utvide med nytt og bedre utstyr. 

– Vi bestemte oss for å investere i nytt utstyr, noe som kostet litt, men som vi virkelig ser at gjør en forskjell for oss. I dag har vi god tilgang på internett på hele skolens område, med kapasitet til at alle kan ta det i bruk. 

Datasikkerhet går aldri av moten

I tillegg til at internett skal være tilgjengelig for alle elever og ansatte – og i alle kriker og kroker av skolens område – var det viktig for Andersen å ivareta sikkerheten til alle som benytter seg av nettverket. 

Waveit tok ønsket om å styrke sikkerheten på alvor og iverksatte flere tiltak for å legge til rette for gode løsninger. Datasikkerhet eller informasjonssikkerhet handler om å ivareta konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten på informasjonen til de ansatte og elevene ved skolen. 

– Datasikkerhet blir bare viktigere og viktigere. Det er krig i skyen vi er en del av, enten vi vil eller ikke, og da er det avgjørende å ha beskyttelse for både elever og ansatte. 

All informasjon administrasjonen oppbevarer for en annen part, skal være ivaretatt av skolen, noe som stiller krav til hvor og hvordan dette oppbevares. Waveit implementerte blant annet Sharepoint som en sikker oppbevaring av personlig informasjon tilknyttet skolen. 

I tillegg til å implementere løsningen, la Waveit også opp til nøye gjennomgang og opplæring i de ulike funksjonene og verktøyene som kan og bør tas i bruk på plattformen. 

Sterkt ønske om å eie egen informasjon

Det var ikke bare rekkevidden og sikkerheten på det trådløse nettverket Andersen ønsket å få på plass. Kommunikasjon og informasjonsdeling mellom de ulike linjene, ansatte og elever foregikk i lang tid på lukkede grupper på plattformen til Facebook. 

– Vi bestemte oss for å avvikle all bruk av Facebook. Vi fikk flere henvendelser fra elever som ikke ønsket å bruke Facebook, og var skeptiske til å dele informasjon på en plattform der vi ikke eier innholdet selv. 

Behovet for en mer sikker plattform med bedre oversikt ble fort tydelig, og administrasjonen ble enige om å ta i bruk Microsoft Teams. Høsten 2019 iverksatte de, i regi av Waveit, opplæring og innføring i bruk av Teams med lærere og ansatte ved skolen. 

Her skulle all informasjon innad og mellom de totalt ni linjene ved skolen formidles. Ansatte og avdelinger har egne rom for kommunikasjon, og informasjonen som oppgis ligger lagret i et sikkert system de kan ha full kontroll på. 

– Ettersom vi startet med implementeringen av Microsoft Teams allerede i 2019, hadde vi et verdifullt grunnlag da verden sa stopp 12 mars 2020. Våre ansatte og elever kunne kommunisere og drive undervisning gjennom Teams uten store utfordringer fra dag en av pandemien. 

Andersen selv uttaler at det var en god blanding av en svært god avgjørelse – og litt flaks – at de sammen med Waveit tok avgjørelsen om å innføre en sikker plattform til kommunikasjon og informasjonsdeling digitalt allerede i 2019. 

– Vi hadde veldig tidlig all undervisning, fakultetsmøter, oppgaver og eksamener digitalt på Teams. Vi klarte til og med å få til en flott avslutning for våre avgangselever via Teams, med taler, sang og alt som hørte til. 

Økt trygghet gjennom samarbeid med Waveit

Selv om Andersen nå setter pris på at de største utgiftene til nytt utstyr og reparasjoner av det eksisterende anlegget er i fortiden, er han helt klar på at det har gitt resultater.

– Kompetansen i Waveit har vært helt avgjørende for oss,  og vil fortsette å være det i tiden fremover. Datasikkerhet slutter ikke å være en viktig faktor for oss, og vi vil være helt avhengig av å være gode digitalt i tiden fremover selv om elevene kommer tilbake på skolen. 

I dag fungerer Waveit som en ekstern IT-avdeling og vedlikeholder alle systemer, slik at de til enhver tid fungerer optimalt. Gjennom årene har de utviklet seg fra å levere internett med stor nok kapasitet til å levere tjenester innen datasikkerhet, skyløsninger og digital kommunikasjon. I dag er de totalleverandør for Elverum Folkehøgskole.

La oss finne løsningene på deres IT-utfordringer!

Vi tilbyr GRATIS befaring og helsesjekk av ditt IT-system. Kontakt oss for en uforpliktende prat eller et møte.

Behov for akutt hjelp?

Som Waveit-kunde skal du alltid kunne kontakte oss når du trenger bistand. Vårt driftssenter er åpent alle hverdager fra 08:00 – 16:00.