Elverum Folkehøyskole

Waveit er en samarbeidspartner det er lett å samarbeide med, og som raskt finner løsninger som passer oss og vårt virke.

«-Waveit er en samarbeidspartner det er lett å samarbeide med, og som raskt finner løsninger som passer oss og vårt virke. En leverandør som kjenner oss personlig når vi ta kontakt. Det setter vi stor pris på.»

Per Egil Andersen- Rektor Elverum FHS

I 1917 ble det gitt 1 million kroner fra en lokal gründer og skogeier fra Elverum med navn Helge Væringsåsen. Pengene ble satt i fond med formål om å etablere folkehøgskole og støtte kulturelle tiltak. Væringsåsen var selv elev ved Norges første folkehøyskole på Sagatun på Hamar i 1864. Dette gjorde at han ble opptatt av danning og kultur og hans samlinger er i dag å finne på Glomdalsmuseet i Elverum. Fondet fikk navnet «Peer Væringsåsens nationalfond». Fondet og skolen har i dag to forskjellige organisasjonsnummer, og fondet eier tomt, bygningsmasse og leier ut dette til Elverum folkehøyskole til Folkehøyskoledrift.

Ved siden av å drive folkehøyskole for 130 elever hvert år driver skolen kursvirksomhet, utleie av lokaler, minibussutleie, utleie av mobil scene og mye mer.

Skolens IT-utfordringer har etter hvert blitt å holde orden på alt utstyr, programvare, nettverk for hele bygningsmassen, samt oppdatert sikkerhet for alle elever og ansatte.

«-Waveit har hjulpet oss med å holde maskinpark, programvare og andre IT-tekniske løsninger oppdatert. De har hjulpet oss å innføre Teams, som for oss har blitt et verktøy som brukes av samtlige elever og ansatte. Spesielt i Covid -året 2020 har dette vært svært nyttig»

- Per Egil Andersen- Rektor Elverum FHS