Gausdal Bruvoll

Integrasjoner mellom produksjonskritiske- og adm. systemer står i høysete for Europas råeste maskinpark for overflatebehandling av utvendig kledning

Gausdal bruvoll logo

Gausdal Bruvoll er en av landets toneangivende produsent av alle tradisjonelle trelastprodukter i gran, og har et sterkt fokus på videreforedling. Selskapet har hovedsete på Segalstad Bru i Gausdal. Trelastproduksjon foregår i Gausdal ved vårt datterselskap GB Gran Tre AS på Jaren. På Segalstad Bru har vi også Europas råeste fabrikk for overflatebehandling av utvendig kledning, og hvor vi produserer vår merkevare ULTIMALT.

Gausdal Bruvoll eies av mer enn 1300 skogeiere som er lokalisert fra Hadeland i sør til Heidal i nord.

På produksjonsanleggene i Gausdal og på Jaren er maskinparken lokalisert over store geografiske områder. Det trenges derfor velfungerende integrasjoner mellom produksjonskritiske systemer og de administrative skybaserte systemene, for å sikre kontinuitet i produksjon.

"-Waveit har vært med på å finne løsninger som sikrer dette, samt oppgradert nettverk og servere til at vi dag har en velfungerende IT-park. Oppgraderingene har foregått i gitte prosjektperioder over flere år. Dette for at vi har kunnet ivareta daglig drift samt ha kontroll på kostnadsbilde for selve oppgraderingen." -Knut Bjørnar Sandseter- Økonomisjef

Vi gleder oss over å få være med på å drifte bedriften fremover, følge med på at alt fungerer som det skal, samtidig være en tilgjengelig sparringspartner og support da det er behov for det.