Hernes Institutt

Hernes Institutt er en rehabiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten i Norge.

Ole Jo Kristoffersen, Konstituert direktør Hernes Institutt

Hernes Logo 141 Pix H

Vi har 48 sengeplasser, og i underkant av 40 ansatte som skal bruke hele sin arbeidstid for at pasientene skal klare å nå sine mål med oppholdet hos oss: Å få avklart arbeidsevnen sin og komme seg tilbake i jobb!

For å få til dette er vi helt avhengig av datasystemer som virker hele tiden og som tilfredsstiller de strengeste kravene til sikker kommunikasjon internt og med omverdenen. Dette krever spesialkompetanse på IT som vi for lengst har forstått at vi ikke klarer å ha i egen stab, og vi har funnet vår samarbeidspartner på dette hos Waveit. De har stor kompetanse og brukt mye tid på å sette seg inn i hva som er vår kjernevirksomhet.

Derfor har de bygget opp vårt IT system med den sikkerheten, de funksjonene og det utstyret som akkurat vi Hernes trenger. I tillegg responderer de raskt når vi har behov for hjelp, og ikke minst; de er alltid hyggelige folk å samarbeide med!!