Non-stop Dogwear

Trygg lagring, gode verktøy for intern kommunikasjon og sikker backup er viktige stikkord for selskapet Non-Stop Dogwear.
Jeg vet jeg alltid kan stole på rådene deres
Hugo Rettien

Non-Stop Dogwear ble startet opp i 2009, og leverer i dag trekkseler og annet utstyr til hund over hele verden. Du kan finne deres utstyr i over 1300 butikker fordelt på hele 27 land. Med dette er de en av verdens største leverandører av kvalitetsutstyr til hund. 

I 2019  ble det tatt nye grep hos Non-Stop Dogwear AS. Daglig leder, og en av fire grunnleggere, Tonje Wahl Evensen, tok avgjørelsen om å styrke IT-sikkerheten i selskapet. I den forbindelsen ble det opprettet et samarbeid med Waveit. Hovedfokuset lå på å samle email-systemer og lisenser i et sikkert program. 

Internasjonal leverandør av ergonomisk hundeutstyr

Som leverandør av utstyr til hele verden er Non-Stop Dogwear avhengig av å drifte deres bedrift på en forsvarlig måte. Dette gjelder også for skytjenester og digitale systemer som e-post og andre plattformer, der det både oppbevares og kommuniseres viktig informasjon. 

Det er ikke bare bedriften selv som må beskyttes mot mulige angrep, men både ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Informasjon som oppbevares digitalt er alltid sårbart dersom plattformene ikke sikres godt nok. 

Siden oppstart i 2019 har Waveit sikret trygge systemer for Non-Stop Dogwear AS, noe de fortsatt opprettholder i dag. Hugo Rettien jobber i dag som leder for teknologi hos Non-Stop Dogwear. Han ble en del av teamet rett før samarbeidet med Waveit ble startet opp, og har vært en del av hele prosessen. 

– Jeg kom inn som ny ansatt i selskapet i 2019. og bare et par måneder etter var vi i gang med å sikre systemene våre sammen med Waveit. Jeg har altså vært med helt fra starten og har fortsatt jevnlig kontakt med de i dag, forteller Rettien. 

Allerede fra de startet opp forteller Rettien at de har følt seg ivaretatt. Jevnlige fysiske og digitale møter, samt mulighet til å ta kontakt om det oppstår spørsmål, gjør at Non-Stop Dogwear alltid er godt sikret. 

Beskyttet teknologi og utvikling

Gjennom de siste tre årene har Waveit jobbet med å sikre IT-systemene til Non-Stop Dogwear. Som en stor leverandør på verdensbasis, er de helt avhengig av å kunne garantere for sikkerheten på informasjonen de oppbevarer for kunder, partnere og ansatte. 

Non-Stop Dogwear utvikler i dag stadig ny teknologi, som de bruker for å levere trekk- og turseler til hund. Disse er spesialutviklet for å optimalisere bevegelsesmønsteret til hunden når den er i bevegelse, både i høy og i lav fart. Dette krever en god forståelse av hundens fysiologi, og selskapet oppbevarer dermed store mengder forskning og teknologi. 

Denne teknologien og kompetansen er blant de største ressursene Non-Stop Dogwear sitter på i dag. Det er grunnlaget for hele selskapet, produktene de har utviklet og i dag selger over hele verden. 

Ytterligere sikring av IT-systemer for fremtiden

For å beskytte denne teknologien i fremtiden, har selskapet valgt å fortsette samarbeidet med Waveit i fremtiden. Rettien kommenterer at det er avgjørende for dem å ha denne sikkerheten, og at det stadig blir et større fokus på dette i årene som kommer. 

– Vi kommer til å ha stort fokus på sikkerhet også i årene som kommer. Det er da helt naturlig for oss å fortsette samarbeidet med Waveit på dette feltet. De er svært profesjonelle og jeg vet at jeg alltid kan stole på rådene de gir oss. 

Rettien og de nesten 20 ansatte, er også veldig fornøyd med oppfølgingen de har mottatt gjennom disse årene. 

– Skulle jeg støte på utfordringer underveis, vet jeg at de kan forklare meg hvordan jeg skal takle det. Enten om vi tar fysiske møter med en mer grundig gjennomgang av situasjonen i selskapet, om vi tar en telefon eller sender en e-post, forteller Rettien. 

I dag jobber Non-Stop Dogwear og Waveit med å utbedre infrastruktur og den generelle sikkerheten i selskapet. Dette har ført til endringer i hvordan de ansatte jobber, kommuniserer og jobber på digitale plattformer. 

Utvikling av selskapet og dets ressurser 

Waveit er klar på at det svakeste leddet ofte er menneskene i bedriften. Du kan ha sikre systemer, men likevel oppleve å bli angrepet av hackere. Dette handler om brukerfeil, eller der det interne systemet ikke er optimalt sikret. Dette har også Non-Stop Dogwear jobbet med gjennom disse tre årene. 

At de ansatte har fått god opplæring i sikker bruk av IT-systemene har vært viktig for Non-Stop Dogwear. Ved å bli bevisst på hva som kan være en risikabel e-post og hvilke linker og dokumenter som kan komme fra en ukjent avsender, kan de minimere risikoen for angrep betraktelig. 

Selskapets ressurser er ikke nødvendigvis kun det økonomiske, men består ofte av viktig informasjon både om teknologi, forhandlere, kunder og de ansatte. I dag kan alle typer informasjon holdes som gissel mot betaling av hackere, og Non-Stop Dogwear har tatt viktige steg på veien mot å beskytte seg selv mot disse angrepene. 

Mange bedrifter benytter seg av ekstern kompetanse for å sikre sine IT-systemer. Enten det er på grunn av manglende kompetanse eller de rett og slett ikke har tiden til å oppdatere seg kontinuerlig på dette, velger mange å hente inn dette utenfra. 

Non-Stop Dogwear er i dag takknemlig for valget de tok, og ser at det ligger en helt egen kompetanse i Waveit og det de leverer. Fremover skal de jobbe for å styrke den generelle sikkerheten, og ser ikke for seg å behøve å ansatte interne krefter til denne jobben. 

– Vi sitter ikke på denne kompetansen selv, så vi er helt avhengige av å ha en dyktig partner på IT-sikkerheten. Vi mener enda at vi har funnet den perfekte partneren i Waveit, avslutter Rettien. 

La oss finne løsningene på deres IT-utfordringer!

Vi tilbyr GRATIS befaring og helsesjekk av ditt IT-system. Kontakt oss for en uforpliktende prat eller et møte.

Behov for akutt hjelp?

Som Waveit-kunde skal du alltid kunne kontakte oss når du trenger bistand. Vårt driftssenter er åpent alle hverdager fra 08:00 – 16:00.