Virkestransport Øst AS

​Virkestransport Øst AS (VTØ) har brukt Waveit som IT leverandør siden 2014.

Ivar Grøholt, Daglig Leder Virkestransport Øst AS

Vto Logo450X90

VTØ gjennomgikk et effektiviseringsprosjekt i økonomisystemet vårt slik at vi fikk ned tidsforbruk og muligheten for feilkilder vesentlig. Dette prosjektet ble drevet av Waveit og vi kom godt i mål innenfor tidsfristen.

På vinteren i 2016 besluttet VTØ å gå ut av en ASP-løsning for så å legge alt inn i en Windows 365 løsning. Planene ble lagt sammen med Waveit og migrasjonen startet 01.06.2016. Prosjektet ble fullført med 100% funksjonalitet 1 uke etter.

VTØ har en liten administrasjon og benytter seg av enkle it-løsninger i det daglige virke. Vår IT kompetanse begrenser seg til dagligdags bruk og når noe oppstår så må vi ha assistanse forholdsvis raskt. Waveit er da alltid tilgjengelig og de løser problemet like raskt som om vi skulle hatt dem på nabokontoret.

Dette betyr mye for VTØ da et enkelt problem å løse for Waveit kan være et stort problem for oss.

VTØ’s erfaring med Waveit er meget god og vi kan anbefale dem på det sterkeste.